Žaluzie

2020
cementová stěrka za zdi

Víc než nerušený pohled z okna může přitahovat podívaná skrz zacloněné okno, u kterého není až tak důležité, co z něj lze uvidět, jako spíš samotná možnost se dívat. V případě žaluzií v protisvětle je obtížné nad pohledem ven i uvažovat, protože jas potenciální průzory ucpává. Kontrastní situace sice chuť proniknout většinou umocní, její uspokojení však vede buď k destrukci, anebo zírání.