Průvlek

Galerie Containall
10.–30. 12. 2014
sádrová stěrka na zdi

Pokoje oddělovala a zároveň spojovala průběžná zeď, která místo aby stavbu pouze rozčlenila na samostatné místnosti, dala jí také ráz koridoru. Protože zeď probíhala, nedovolila mi v pokojích v klidu setrvat: ponoukala k posunování z místa na místo, k procházení z místnosti do místnosti. Čím víc jsem chtěl zeď zastavit, tím víc unikala, a tím i vzrůstala chuť chodit kolem ní. Už tedy děj nikoli ukončit, nýbrž prodlužovat. Sevřít zeď stěrkou, a tak umocnit její ubíhání. Aby nakonec bylo třeba zeď znovu oblézt.
Foto: Radek Dětinský a PP