Poleva I; 2014; akryl a lak na igelitu; 250 x 25 cm
Poleva II; 2014; akryl a lak na igelitu; 250 x 22 cm
Poleva IV; 2014; akryl a lak na igelitu; 250 x 25 cm
Poleva V; 2014; akryl a lak na igelitu; 250 x 25 cm
Poleva VI; 2014; akryl a lak na igelitu; 250 x 15 cm
Poleva VII; 2014; akryl a lak na igelitu; 250 x 15 cm
Poleva

2014
akryl a lak na igelitu

Když nad šířkou obrazu převážila jeho délka, použil jsem místo napínacího rámu úzkou lať. Nejen proto, abych lať pomaloval, ale také abych jejím nakláněním a posunováním ovlivnil stékání barvy, a nechal tak lať, aby se namalovala sama. Protože vpíjení barvy nemělo překážet jejímu stékání, napnul jsem na lať igelit. Pro celý proces bylo určující, že výsledný obraz se objevil až po sejmutí igelitu z latě.