Skvrna

Háje, Praha 11
2017
cementová stěrka na zdi

Milan Valeš a Marek Šilar navrhli fasádu, která oproti přístupu, jenž stavbu zahaluje, chce přiznat vnitřek obydlí. A tak se na průčelí stavby pomocí výstupků a nik promítly příčky, dveře a objemy jejích místností: pravidelné venkovní dispozice narušily nečekané obdélníky a pruhy různě zpracované podkladní omítkové vrstvy. Šlo o způsob, jak upozadit ztuhlou symetrii stavby, ale protože vnitřky vykazovaly podobně pravidelné uspořádání jako venkovní strana, na jedné fasádní straně se obě symetrie nechtěně podpořily. Aby se naplnil původní plán, bylo žádoucí symetrii v určené ploše nějak vychýlit. Nabízela se skvrna. Flek, který sice ke zbytku fasády odkazuje podobným materiálem a způsobem jejího zpracování, ale zároveň na ní parazituje asi jako šedá na černé – ubírá z její možné absolutní hodnoty.