Posun

instalace v rámci skupinové výstavy Penetrace v Pragovka Gallery
11. 6. – 6. 8. 2019
sádrová stěrka na igelitu

Vždy jsem u pojmu penetrace myslel spíš na přilnavost než na průnik. Podobně jako ve stavebnictví, kde se penetrační roztok aplikuje na podklad nejen proto, aby jej scelil, ale také aby vytvořil kontaktní vrstvu pro přilnutí další vrstvy, i zde byla nanesena sádrová stěrka tak, aby stěna galerie lépe zachytila pohled: v jejím mírném odchlípnutí , směrovém i proporčním vychýlení a barevném rozdílu.
Foto: Marcel Rozhoň, ve vlastnictví Pragovka Gallery