Řezy

2014
sádrová stěrka a lať na zdi

Řez většinou slibuje možnost podívat se dovnitř, anebo ven. Zde ovšem řezy netvoří otvory ve zdi, ale naopak směřují k nám prostřednictvím tenkých výčnělků, které lze obcházet pohledem. Čím jsou výčnělky subtilnější, tím ostřejší řez ztělesňují.