Sondy

2014
sádrová stěrka na zdi

Po práci se slepotiskem, u kterého obraz vznikal obtahováním mělkého reliéfu zředěnou barvou, jsem chtěl podobný způsob práce přenést na zeď. Reliéf na zdi sice chyběl, což však nebránilo tomu, si jej na ní představit. Na papíře byl reliéf důležitý hlavně proto, aby vytvořil plastickou překážku pro tahy štětcem, a tak se i na zdi jednotlivé tahy, nyní ovšem provedené stěrkou, zastavovaly nebo uskakovaly, aby vyjevily, kudy pomyslná překážka probíhá.