Oblézt

instalace ve Veletržním paláci v rámci výstavy diplomantů AVU
13. 6. - 11. 8. 2016
cementová stěrka na panelu

Protože jsem potřeboval místo pro obraz, ve kterém by se dalo zírat a zároveň chodit, postavil jsem si slepou chodbu. Čím méně nápadů, tím lépe, proto byla jednosměrná, a navíc úzká, aby se zmenšily možnosti odstupů. Tak akorát se nechat vtáhnout. Obraz jsem vystěrkoval podobně, jako se rozvíjí koberec: v pruhu, který zaobluje. Chytí pohled a textura jej rozkmitá. I když je tedy chodba uzavřená, pořád se v ní něco děje, jen nevím, jak tomu říkat. Při stěrkování, hlazení a podobném oblézání totiž zapomenu, jak se co jmenuje.
Foto: Radek Dětinský a PP